Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μια σύμπραξη των Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της εταιρείας WIDE Services (www.wideservices.gr) η οποία αποτελεί την αποκλειστική αντιπρόσωπο του Moodle στην Ελλάδα, αναγνωρισμένη ως «Moodle Partner – Certified Services Provider».

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μια σύμπραξη των προγραμμάτων ΔΙΑ ΒΙΟΥ Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της εταιρείας WIDE Services (www.wideservices.gr) η οποία αποτελεί την αποκλειστική αντιπρόσωπο του Moodle στην Ελλάδα, αναγνωρισμένη ως «Moodle Partner – Certified Services Provider».