Για άλλη μια φορά η WIDE Services έλαβε κολακευτική αναφορά από το Moodle για την προσφορά της στην κοινότητα.