Η WIDE Services συμμετέχει στο Πανελλήνιο Συνέδριο Scientix για την εκπαίδευση STEM.