8η Διημερίδα Τεχνολογίες Αιχμής στην Εκπαιδευτική Πράξη