Διημερίδα «Τεχνολογίες αιχμής στην εκπαιδευτική πράξη»